Etsuko Sonobe
     R326
K20YG,グリーントルマリン 
Price. 280,000yen + tax